Trang chủNhân viên

Nhân viên

Cort Johnson
Tổng Giám Đốc & Chủ Tịch HĐQT : Từng giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh tai công ty RVL liên tục 12 năm, ( hiện tại là Avery Dennison) là tập đoàn cung cấp phụ liệu cho ngành May lớn nhất thế giới
Mindy Flynn
Giám Đốc Điều Hành & Phó Tổng Giám Đốc điều hành thế giới
Brian Crawford
Quản Lý điều hành thế giới
Howard Leung
Quản Lý điều hành tại Hong Kong & Trung Quốc
Paul Tran
Giám Đốc điều hành TagTime Việt Nam
Dan Whitney
Phó Giám Đốc Kinh Doanh tại Los Angeles
Stephanie Zietzke
Phó Giám Đốc Kinh Doanh tại Los Angeles
Terry McChesney
Phó Giám Đốc Kinh Doanh phía Bắc USA